Nie znaleziono podanej ulicy

Pamiętaj!

Leki to niebezpieczne odpady, bez znaczenia czy kupowane są na receptę czy bez. Związki chemiczne w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę, truć żyjące w nich rośliny i zwierzęta. Nie wolno ich wyrzucać do kosza, ani do toalety czy umywalki. Rozpuszczone wpływają w ten sposób do rzek i przenikają do wód gruntowych. Leki należy przynosić bez zbędnych opakowań (tych tekturowych) oraz ulotek. Tekturowe opakowania i ulotki powinno się wrzucać do niebieskiego pojemnika. Puste blistry, słoiczki, butelki po lekach należy traktować, tak jakby były z zawartością, czyli należy je oddać do wybranych aptek lub PSZOK.

Czy wiesz, że...

Zużyte igły i strzykawki możesz oddać do PSZOK przy ul. Michalczyka lub przy ul. Janowskiej.